Chế độ tiền lương đối với người lao động khi thi tuyển viên chức

 

Hỏi: Em là giáo viên mầm non không có thời hạn ( 3.5) và được tham gia đóng BHXH ở thị xã QT, tỉnh QT từ 1/1/2007 đến nay. Em được chuyển xếp lương theo định kỳ, hiện tại em đang hưởng Bậc 3 của Đại học, hệ số 3,00 từ ngày 1/4/2015. Đến ngày 15/12/2015 em trúng tuyển ở UBND huyện PV – Tỉnh TTH và có quyết định hưởng bậc 1 hệ số 2,34, hưởng 85% như vậy có đúng không? Em có được miễn chế độ và được xếp lương như củ (bậc 3, hệ số 3,00) không?

 

TRẢ LỜI: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:Thứ nhất về việc tập sựTheo quy định tại điều 27 Luật Viên chức 2010: về chế độ tập sự

1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự.

Thứ 2 về chế độ, chính sách tập sự

Theo quy định tại Điều 22 – NGHỊ ĐỊNH 29/2012/NĐ-CP. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong các trường hợp sau:

a) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

4. Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành.

5. Người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, bạn trước đó là giáo viên mầm non, công việc hiện tại là viên chức UBND do đó không có liên quan đến chuyên môn của công việc cũ. Vì vậy bạn vẫn phải tập sự và được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. như vậy, bạn không được miễn chế độ tập sự và được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. tức hưởng lương bậc 1 hệ số 2,34, hưởng 85% lương. Như vậy quyết định của UBND huyện PV – TTH là đúng.

Trân trọng!
CV. Mai Vân Anh – Công ty Luật Minh Gia

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>