Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi không được trả lương đầy đủ 2012

 

xin Luật sư tư vấn cho trường hợp của tôi. Tôi vào làm việc tại cty từ ngày 21/9/2015 với những thỏa thuận miệng với chủ doanh nghiệp như sau: Làm việc từ ngày 21/9 đến 30/9 không được hưởng lương, coi như là học việc, từ tháng 10/2015 trở đi được hưởng lương chính thức là 6 triệu đồng/ 1 tháng.

 

Đến kỳ lảnh lương tháng 12 vừa rồi, chủ doanh nghiệp nói rằng tôi làm việc không hiệu quả nên tính lương tôi còn 75% lương chính thức, tức là trả tôi 4,5 triệu, và muốn thử việc tôi lại trong những tháng tới. Xin Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp này tôi xin nghỉ việc thì tôi sẽ được hưởng những quyền lợi gì và có những trách nhiệm gì với chủ doanh nghiệp ?Trả lời:Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:Thứ nhất, việc giao kết hợp đồng của bạn là trái pháp luật.

Theo quy định tại Điều 16 2012 về hình thức hợp đồng lao động thì:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói”.

Như vậy, chỉ đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng thì các bên mới có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. Như vậy, việc giao kết của bạn và công ty là trái pháp luật.

Thứ hai, về vấn đề xin nghỉ việc.

Căn cứ theo Điều 37 Bộ luật lao động 2012 về quyền đơn phương lao động.

“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:
a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;
b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;
c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này”.

Như vậy, do bạn không được trả tiền lương đầy đủ theo thỏa thuận, nên bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty trên và phải báo trước cho họ trước 3 ngày trước khi nghỉ việc.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng thì hai bên có trách nhiệm thanh toán  các khoản đầy đủ các khoản liên quan đến quyền lợi mỗi bên. Như vậy, bạn  có thể đòi lại khoản tiền mà công ty trả thiếu cho bạn.

Trân trọng!
CV. Ngô Văn Minh – Công ty Luật Minh Gia

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>