Mua BHYT tại bệnh viện này, đi khám tại bệnh viện khác có thông tuyến

 

Em có đăng ký BHYT tại BV Tân Phú TP,HCM. và tham gia BHYT được 3 tháng. vậy khi em đi khám ở Từ Dũ hay bv Mê Kong thì có được thanh toán như đi khám ở bv Tân Phú không ạ, Vì em có đọc được qui định mới là từ 1/1 thông tuyến BHYT mà không biết các Bv này có thông tuyến được không ạ.

Trả lời:Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:Đúng như bạn nói từ ngày 1/1/2016 thì luật sữa đổi bổ sung năm 2014 bắt đầu có hiệu lực. Vấn đề của bạn liên quan đến xác định đúng tuyến khám chữa bệnh . Căn cứ theo Khoản 1 Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT thì: “Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

Bạn đã đăng ký BHYT tại bệnh viện quận Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh. Như vậy, bạn có thể khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện (quận) hoặc tương đương trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Điều 4 Thông tư 40/2015/TT-BYT thì:

“Điều 4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương

1. Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

2. Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa;

3. Phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa khu vực;

4. Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành;

5. Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

6. Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

7. Phòng Y tế, Bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

8. Trung tâm y tế quân – dân y, Bệnh xá quân y, Bệnh xá quân – dân y, Bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, bệnh viện quân – dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.”

Trong trường hợp của bạn thì bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện MêKong là các bệnh viện chuyên khoa phụ sản. Vì thế hai bệnh viện này không thuộc cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương. Bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện MeKong thuộc tuyến tỉnh.

Vì vậy, khi bạn đi khám bệnh ở bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện MeKong sẽ không được được hưởng các quyền lợi giống như tại bệnh viện quận Tân Phú được.

Căn cứ vào Điểm b Khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 đối với trường hợp khám chữa bệnh không đúng tuyến thì: “Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước”.

Như vậy, nếu bạn khám bệnh tại bệnh viện Tự Dũ hoặc MeKong thì bạn sẽ không được hưởng 100% chi phí điều trị như các bệnh viện tuyến huyện hoặc tương đương mà chỉ được hưởng 60% chi phí điều trị.

Trân trọng!

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>