gia đình

Những biến chuyển trong đời sống cá nhân kiểm định lại kế hoạch chi tiêu

Tôi đã kết hôn được 6 tháng và chuẩn bị có em bé. Vậy làm thế nào kiểm định lại kế hoạch chi tiêu tài chính một cách chắc chắn để có thể chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con khôn lớn? (Thu Nga). Trả lời: Trong cuộc sống không có gì là mãi more »