Tiền lương làm việc trong ngày nghỉ lễ tết vẫn phải đi làm bình thường

 

Tôi là công nhân ngành điện, đặc thù công việc là trực trạm biến áp nên ngày lễ ngày tết vẫn phải đi làm bình thường. Luật sư cho hỏi tôi đi làm ngày lễ tết có được hưởng chế độ tiền lương gì không? Hiện tại tôi đi làm ngày lễ tết không có chế độ gì (tính lương như 1 ngày đi làm bình thường).

 

Trả Lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Nghỉ lễ, tết được quy định tại Điều 115 2012:

“1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
b) Tết Âm lịch 05 ngày;                                  
c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).”

Quy định làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được quy định tại Điều 97 Bộ Luật lao động 2012:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Như vậy, nếu bạn hưởng lương tháng thì tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300% tiền lương ngày bình thường. Nếu bạn hưởng lương ngày thì tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 400% tiền lương ngày bình thường.

Trân trọng!
CV. Ngô Văn Minh – Công ty Luật Minh Gia.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>